Kontakt

Kontakt

BLINKER Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Słoneczna 22
32-087 Zielonki k. Krakowa

tel.: 603 900 801
fax: 0-12 635 18 18
e-mail: blinker@blinker.com.pl

Kapitał Spółki: 4.526.400,00 PLN
NIP: 5130242750
KRS: 0000591039
REGON: 363236483
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego